Ochrana osobných údajov


Je v našom záujme chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce údaje.

 

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - Hotel Polo.

 

Hotel Polo sa zaručuje, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K Vašim osobným údajom má ma našej spoločnosti prístup obmedzený okruh zodpovedných osôb.

 

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.