HOTEL POLO DOČASNE ZATVORENÝ Z DôVODU PREDCHÁDZANIA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU SARS-CoV-2, KTORÝ SPôSOBUJE INFEKČNÉ OCHORENIE COVID-19 V NEVYHNUTNOM PRÍPADE NÁS KONTAKTUJTE NA TEL.Č. + 421 948 297 193 ALEBO NA EMAILOVÚ ADRESU RECEPCIA@HOTEL-POLO.SK V NEVYHNUTNOM PRÍPADE NÁS KONTAKTUJTE NA TEL.Č. + 421 948 297 193 ALEBO NA EMAILOVÚ ADRESU RECEPCIA@HOTEL-POLO.SK

HOTEL POLO

DOČASNE ZATVORENÝ

Z DôVODU PREDCHÁDZANIA ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU SARS-CoV-2, KTORÝ SPôSOBUJE INFEKČNÉ OCHORENIE COVID-19